Betekenisloze plekken betekenisvol maken

Joop de Boer en Marco Barsoum. HOB

‘Kantorengebied Amstel III zal in de komende jaren transformeren naar gemengd woon- en werkgebied Bijlmer West. HOBU is door de gemeente Amsterdam gevraagd om door middel van placemaking het gebied nu al nieuw leven in te blazen. Zo ontstond er ruimte voor kunst, cultuur en verbinding met de Bijlmer en Gaasperdam. Wij laten ons hierbij inspireren door bewoners, ondernemers en initiatiefnemers die al in het gebied aanwezig zijn. Mensen die goede ideeën hebben, die energie uitstralen en zich met liefde en passie in willen zetten voor dit nieuwe gebied.’

Joop de Boer (Pop-Up City) en Marco Barsoum (Sparks Production) maken onderdeel uit van HOBU. ‘HOBU is een collectief dat als doel heeft in Bijlmer West een tijdelijke leefomgeving te creëren die ook tijdens het bouwgeweld prettig is voor iedereen,’ legt Joop de Boer uit. ‘We willen zichtbaar maken dat Bijlmer West een woongebied gaat worden waarin oude en nieuwe bewoners straks welkom zijn.’

‘HOBU heeft deze komende periode twee focuspunten. Het eerste focuspunt is het verbinden van Bijlmer West met de lokale kennis, ervaring en energie uit de rest van Amsterdam Zuidoost. We werken daarom graag samen met lokale initiatieven en partijen’ gaat Marco Barsoum verder. ‘Het is belangrijk dat de bewoners van Amsterdam Zuidoost weten welke kansen hier liggen en dat ze daarop in kunnen spelen. Een tweede focuspunt van HOBU is om de energie en de verbindingen die er ontstaan, te verduurzamen. De mooie initiatieven en samenwerkingen die ontstaan in de tijdelijkheid moeten structureel, ook na onze inzet in het gebied, blijven bestaan.’

Placemaking
Placemaking houdt in dat betekenisloze plekken, betekenisvol worden gemaakt. Om dit te bewerkstelligen ontstond HOBU, een samenwerkingsverband tussen Vinger.nl, Global, We The City en Pop-Up City. Sparks Production is daarbij gekomen. HOBU staat voor Holendrecht en Bullewijk, de namen van de twee metrostations die dit gebied verbinden met de andere kant van het spoor. Het is de bedoeling om binnen het placemaking programma zoveel mogelijk uit te gaan van de wensen van de lokale gemeenschap en samen dit gebied in te vullen.

Joop de Boer: ‘In de afgelopen periode is het gebied creatief en cultureel ontgonnen. Er zijn tal van leegstaande kantoorpanden gevuld met creatieve energie waaronder Lola Bae, The Ballroom en H/ART. Er zijn kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst en rondleidingen aan beide kanten van het spoor georganiseerd. Ook zijn er festivals en optredens gerealiseerd. Enorm veel mensen ontdekken op deze manier Bijlmer West. Een gebied dat nu nog niet zo interessant lijkt, maar dat zeker wel wordt.’

Marco Barsoum: ‘We kunnen de identiteit van dit gebied alvast bouwen. Die staat nog in haar kinderschoenen. Wij geven het gebied een gezicht, maken het aangenaam, zodat mensen het aantrekkelijk gaan vinden en zich hier willen gaan vestigen. Het placemaking programma biedt bewoners en organisaties volop kansen, zodat Bijlmer West een aangenaam gebied gaat worden. Een gebied waarop ze zelf hun stempel kunnen drukken.’

Netwerken
‘Placemaking is soms een ingewikkeld begrip’ zegt Marco Barsoum. ‘In het geval van Bijlmer West komen er nieuwe mensen in een gebied wonen waar wordt gesloopt en gebouwd. Je wil niet dat deze mensen in een bouwput terecht komen, dus werk je aan activering en inkleuring van het gebied. Wat wij nu vooral willen is dat de placemaking niet enkel tijdelijk impact heeft op het gebied. Wij zetten daarom in op het bekrachtigen of aanzwengelen van netwerken die langdurige verbindingen hebben met het gebied, die leiden tot kruisbestuiving en bedrijvigheid. Het is ons streven dat zowel bewoners, lokale organisaties, ontwikkelaars en commerciële partijen een langdurige verbinding met elkaar aangaan om samen iets moois en duurzaams neer te zetten in geheel Amsterdam Zuidoost.’

‘Wij nodigen dan ook iedereen uit om plannen en ideeën met ons te delen. Dat kunnen plannen zijn op het gebied van kunst en cultuur, maar ook op het gebied van sport, leefbaarheid en maatschappelijke ontwikkeling. Wij werken graag samen en er is een budget voor projecten die het gebied leefbaarder maken. Dus wil je identiteit geven aan dit gebied, besef dan dat er kansen zijn en laat het ons weten. De kaarten zijn nog niet geschud. Er is nog ruimte.’

 

Foto: Vere Maagdenberg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.