Samenwerken aan talent

Toekomst Muziek Nieuwsbrief

‘De combinatie van muziek en hulp die werkt
Jongeren voelen zich bij ons gehoord. Voor hen zijn wij een luisterend oor, een hand op de schouder, een steuntje in de rug. Tegelijkertijd helpen wij jongeren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Wij begeleiden hen terug naar school of bij het vinden van een baan. Wij bieden de jongeren perspectief en gaan samen met hen de reis aan naar een betere toekomst.’ 

Aan het woord is Mohammed Lamghari, creative director en secretaris van Stichting Toekomst Muziek. Naast zijn achtergrond als jurist en beleidsmedewerker zet hij zich samen met Delano Sijpenhof wekelijks tientallen uren onbezoldigd in voor de jongeren van Amsterdam Zuidoost.

‘De jongeren komen veelal via de hulpverlening bij ons terecht,’ zegt hij, ‘maar we zien hen niet als probleemjongeren. Ons uitgangspunt is talent. Iedereen heeft zijn talenten en zijn passie. Zodra je dát als startpunt neemt, kun je samen onderzoeken wat haalbaar is. Je kunt doelen stellen en plannen maken om een positieve ontwikkeling in gang te zetten.’

Muziek
In 2010 is Toekomst Muziek van start gegaan in Amsterdam Zuidoost. Oprichter Dherl Deekman was toen ambulant hulpverlener en deeltijd student Pedagogiek aan de Hogeschool Inholland. Muziek was de liefde van zijn leven en één op de drie jongeren die hij begeleidde, deelde zijn passie voor muziek. Het was voor hem dan ook een logische stap om muziek en jongerenhulpverlening met elkaar te combineren.

Mohammed Lamghari: ‘Het doel van stichting Toekomst Muziek is om jongeren op alle leefgebieden te versterken. Muziek is vaak één van de aanknopingspunten in het contact met de jongeren. Door middel van muziek kunnen jongeren hun gevoelens een plek geven. De jongeren worden door het muziektraject in hun kracht gezet en kunnen zich van daaruit verder ontwikkelen, zowel binnen als buiten ons netwerk.’ 

Toekomst
In de afgelopen jaren heeft het team van Toekomst Muziek al veel jongeren kunnen helpen, zowel op sociaal maatschappelijk vlak als bij ondersteunen van een leertraject en het vinden van een baan. Eind dit jaar worden maar liefst vier albums opgeleverd, voor en door de jongeren uit Amsterdam Zuidoost i.s.m. Gemeente Amsterdam, jeugdinstelling De Koppeling en overige partners. De volgende stap voor Toekomst Muziek is de uitbreiding van het netwerk en het gedachtengoed van de stichting.

‘Veel bedrijven zijn op zoek naar jongeren,’ zegt Mohammed Lamghari, ‘en wij hebben contact met de jongeren. Wij zijn de verbindende factor. Wij zijn de brug tussen zowel educatie en jongeren als tussen de lokale bedrijven en de jongeren. Wij kunnen jongeren bij bedrijven brengen en hen daarbij ook begeleiden.’

Tegelijkertijd zouden we graag een extra ruimte in Amsterdam Zuidoost willen hebben waar we met de jongeren aan de slag kunnen gaan. Waar we workshops kunnen aanbieden, maar waar de jongeren ook kunnen sporten. Ook zouden we graag een mobiele ruimte willen hebben. Een bus, zodat we in alle wijken met onze projecten naar de jongeren toe kunnen gaan.’

Mohammed Lamghari lacht. ‘We hebben zoveel ambities en zoveel plannen. We staan altijd open om samenwerkingen aan te gaan met organisaties, partijen en ondernemers, die écht over willen gaan tot actie. Actie om de jongeren van Amsterdam Zuidoost naar een hoger plan te trekken. Samenwerken aan talent. We zijn dan ook heel blij om een partner van Zuidoost City te zijn.’

Samenwerkingspartner worden?
Stichting Toekomst Muziek is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en bezit de culturele ANBI status. ‘Wil je een samenwerkingspartner worden? We gaan graag met bedrijven in gesprek om te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Lees meer over onze lopende trajecten. Neem contact met ons op! info@zuidoostcity.nl of via de telefoon: 020 696 75 36