Samen werken aan Zuidoost

Het Convenant ‘Partners Masterplan Zuidoost’ is een feit. De ondertekenaars van het Convenant zeggen, met het plaatsen van hun handtekening, hun medewerking toe aan de positieve ontwikkeling van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

De ondertekenaars willen een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het stadsdeel. Het gaat hierbij om ABN AMRO, AFAS Live, Amsterdam UMC, CBRE, CSU, ING, Hogeschool van Amsterdam, Johan Cruijff ArenA, Rabobank, Randstad Groep Nederland, ROC van Amsterdam en Ziggo Dome. Samen met Zuidoost City en ZO=Zuidoost willen zij zich verbinden aan de ambities van het Masterplan en aan de ambities van Zuidoost City.

Masterplan Zuidoost
Het Masterplan richt zich op het verbeteren van het perspectief voor jongeren in Amsterdam Zuidoost op het gebied van veiligheid, onderwijs, wonen en werk. Binnen 20 jaar moeten alle jongeren die opgroeien in Amsterdam Zuidoost dezelfde kansen hebben als jongeren in de rest van Amsterdam. Het Masterplan Zuidoost is gemaakt met bewoners en met verschillende partijen die actief zijn in Amsterdam Zuidoost. Samen vormen deze partijen de alliantie Zuidoost, ofwel ZO=Zuidoost.

Zuidoost City
Zuidoost City is de nieuwe publiek-private gebiedsorganisatie van en voor Amsterdam Zuidoost. Zuidoost City werkt aan de positionering en citymarketing van Amsterdam Zuidoost. Samen met de bewoners, organisaties, bedrijven en de gemeente zet Zuidoost City zich in voor de positieve ontwikkeling van het stadsdeel.  Participatie, verbinden, netwerken en communicatie zijn hierbij van belang.

Convenant
Doel van het convenant is dat er met de afzonderlijke organisaties heldere afspraken worden gemaakt. Zo kunnen doelen worden geformuleerd die inspelen op de actuele ontwikkelingen, passend bij de betreffende organisatie en aansluitend op het Masterplan.

Concreet gezien, kunnen er afspraken worden gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld stageplekken, coachingstrajecten en talentontwikkeling. Ook kan er ingezet worden op het gebied van goed wonen en op het verkrijgen van werk.

Door afspraken te maken en samen te werken, leren bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar beter kennen. Ze zullen dan ook eerder gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Dit alles zal op termijn ten goede komen aan de positieve ontwikkeling en groei van Amsterdam Zuidoost.