Zoekgebieden voor windenergie binnen stadsgrenzen aangepast

Na een jaar van gesprekken met bewoners en onderzoek naar mogelijke plekken heeft de gemeente Amsterdam de zoekgebieden voor windenergie aangepast. De ambitie is om vóór 2030 zo’n 50 megawatt extra aan windenergie op te wekken. Er moeten 17 windmolens binnen de stadsgrenzen bij om deze ambitie te halen. De gemeenteraad besluit in mei over de definitieve zoekgebieden.

De voorkeursgebieden zijn Havengebied, Noorder IJ-plas & Cornelis Douwesterrein, Ring A10 Noord, IJmeer bij Strandeiland/Buiteneiland IJburg, Sciencepark, Diemerscheg, de Waternetlocatie bij Weesperkarspel en knooppunt Holendrecht. Ongeveer de helft van het aantal windmolens past waarschijnlijk in het havengebied.

Reservegebieden

Reservegebieden zijn De Brettenzone, het noordwestelijkste deel van de Ring A10 Noord bij Landsmeer, het westelijk deel van Strandeiland/Buiteneiland en bedrijventerrein Amstel III.

De extra reservegebieden zijn Amstelscheg, Gaasperplas, Zeeburgereiland, IJburg-baai en IJburg Diemerpark. We kijken pas naar deze reservegebieden als er in de voorkeursgebieden niet genoeg schone elektriciteit kan worden opgewekt.

Geschikte plekken

Schone energie opwekken gebeurt op vele manieren. Met zonnepanelen op grote en kleine daken en windmolens op zee en op het land. Amsterdam zoekt ook naar geschikte plekken binnen de gemeentegrenzen voor windenergie. Een plek is onder meer geschikt als de effecten voor bewoners minimaal zijn.

Windmolens stuiten soms ook op weerstand. Dat heeft de gemeente de afgelopen periode gezien en gehoord. Bewoners maken zich zorgen over geluidsoverlast, zicht, gezondheid en effecten op de natuur. Amsterdam zoekt samen met bewoners naar de beste plekken, met de minste nadelige gevolgen voor bewoners.

Draagvlak

In verder onderzoek naar geschikte plekken heeft de gemeente gekeken naar het draagvlak en reacties van belanghebbenden, inpassing in het gebied, de hoeveelheid energie die wordt opgewekt en de effecten van de windmolens op de leefomgeving en de natuur.

In april organiseert de gemeente Amsterdam digitale informatiebijeenkomsten over windenergie in de stadsdelen van de voorkeursgebieden Ook komt er een stadsbrede informatieavond over windenergie. De gemeenteraad besluit naar verwachting in mei over de nieuwe zoekgebieden.

Meer informatie is te vinden via: amsterdam.nl/windenergie